SOLLENTUNALOPPET 1981
År:
1981
Inspelad på:
Super 8
Längd:
15 min

Sollentunaloppet 1981

Filmen finns på YouTube, sök på Sollentuna Filmklubb.

I februari 1981 spelade klubben in en film om Sollentunaloppet, ett stort årligt motionslopp på skridsko på sjön Norrviken med över 600 deltagare i olika klasser. Filmen gjordes på beställning av Sollentuna Skridskosällskap som arrangerar tävlingen tillsammans med Sollentunakorpen. Vi hade tidigare fått förfrågan från skridskosällskapet och eftersom det var länge sedan vi gjorde en stor dokumentärfilm bestämde vi oss för att satsa på detta.

Vi var 15 personer som deltog i arbetet under inspelningsdagen. Det var 7 grader kallt när vi samlades på morgonen. Vi var indelade i sex grupper med en kamera i varje grupp. Det var fyra direktljudkameror (Beaulieu 5008 och Nizo 2056) och två stumkameror (Eumig 860 och Nizo). Vi hade hyrt trådlösa mikrofoner som vi använde till två av direktljudkamerorna. Varje grupp hade reservutrustning i form av kamera och bandspelare. En UHER-bandspelare användes för inspelning av högtalarljud och annat miljöljud. Allt fungerade bra i kylan.

Vi var noggrant förberedda. Ett detaljerat tidsschema hade gjorts för varje grupp för att vi skulle kunna täcka in alla delar av loppet. Intervjuer gjordes av åkare i flextidsklassen och åkare som gått i mål. 35 rullar super 8-film förbrukades.

Grovredigeringen delades upp på några personer som hade varit med under inspelningen. Den slutliga redigeringen och ljudmixningen gjordes sedan hösten 1981 av Mats Brunberg.

Arkivmaterial från arbetet med filmen finns samlat i en PDF-fil (ca 4,5 MB).